3 Rủi Ro Khi Chuyển Đổi Số

3 rủi ro khi bắt đầu ứng dụng công nghệ:

-Rủi ro 1: về giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng: Nghĩa là phần giao diện được thiết kế không phù hợp với hạnh vi của người dùng, người dùng mắt công nhiều thời gian để học để sử dụng và dễ gây ra chán nãn bỏ cuộc, khiến cuộc triển khai bị thất bại

-Rủi ro 2: về chức năng: -Nếu ko phải là phần mềm chuyên cho lĩnh vực nào đó, sẽ dễ dẫn đến thiếu 1 tính năng nào đó mà sẽ khiến không áp dụng được. -Khi xây dựng tính năng thêm đó sẽ có thể mất nhiều thời gian và chi phí

-Rủi ro 3 về phía người dùng: Người dùng quen cách làm cũ và không muốn thay đổi dễ dẫn đến cuộc triển khai thất bại.

Photo by Cristofer Jeschke on Unsplash

Để một dự án IT thành công, chủ đầu tư nên làm gì?