Quản Lý Nhà Máy Sản Xuất Cá Khô Xuất Khẩu

Việc quản lý định mức giữa các khâu, tính lương cho nhân viên, và kho hàng hóa bán thành phẩm, thành phẩm sẽ dễ gây ra nhiều nhằm lẫn trong tính toán bằng Excel thông thường.

Do đó phần mềm CaSoft trên nền tảng web, đã ra đời để giải quyết bài toán trên.

 

Discover more

Vấn Đề Của Bạn

Giải Pháp Của Chúng Tôi